Kavkazský pastevecký pes

 

 

Standard plemene Kavkazský pastevecký pes

 

FCI standard Nr.328/16.9.1996/D

Původ plemene:Rusko

Klasifikace FCI:skupina 2- pinčové a knírači,molossoidní a švýcarští salašničtí psi

                          Sekce 2.2- molossi,horští psi

 

Celkový vzhled:

Kavkazští pastevečtí psi jsou více než středně velcí, případně velcí psi od silné až po hrubou tělesnou stavbu, jsou od přírody ostří a k cizím nedůvěřiví.

Tyto zvláštnosti, a navíc jejich vytrvalost, nenáročnost a schopnost přispůsobit se  v nejrozdílnějších povětrnostních podmínkách, nabízejí možnost používat kavkazské pastevecké psy v téměř všech klimatických pásmech Sovětského svazu.

Nejvíce rozšířeni jsou kavkazští pastevečtí psi v Gruzínské, Arménské a Ázerbájdžánské svazové republice a Kabarino-Balkarské autonomní republice, Dagestánu a Kalmycké republice, dále ve stepních oblastech severního Kavkazu a v oblasti kolem Astrachánu.

V Zakavkazských oblastech jsou psi většinou mohutnější, ve stepních oblastech naproti tomu lehčí, vysokonozí, často dokonce i krátkosrstí.

 

Chování – charakter:

Silná, vyrovnaná,klidná.Povahový typ s dobře vyznačenou obrannou reakcí, projevovanou v aktivní formě.Ostrost a nedůvěra k cizím lidem jsou typické.

 

Konstituční typ:

Silný,případně hrubý silný zjev s masivní stavbou kostí a silným svalstvem.Kůže je silná,ale elastická.

 

Index kostnatosti:

(obvod nadprstí x100 děleno kohoutkovou výškou)-Psi:21-22;feny 20-22

 

Index formátu:

(poměr délky těla x 100 děleno kohoutkovou výškou)-102-108

 

Rodový typ:

Dobře výrazný.Psi jsou větší a masivnější.Feny jsou menší a lehčí stavby.

 

Hlava:

Lebeční část:

Lebka:   Masivní s širokou lebkou a silně vyvinutými lícními kostmi.Široké ploché čelo půlené lehkou brázdou.

Stop:      Přechod od lebeční části k nosní partii je slabě výrazný.

 

Obličejová část:

Čenich:  silný, široký, černý.U bílých a světle pšeničně zbarvených jedinců je přípustný i hnědý.

Morda (krajina obličejová, partie nosu):               Kratší než lebeční část, sotva znatelně se zužující.

Pysky:    Silné, ale uzavřené a suché.

Chrup:   Bílý, velký, dobře vyvinutý, pevně k sobě přiléhající zuby.Nasazení řezáků leží v jedné linii. Nůžkový skus.

Oči:                        Tmavé, středně velké, oválného tvaru, hluboko usazené.

Uši:         Svěšené, vysoko nasazené, vždy krátce kupírované. (pozn.V ČR je kupírování uší zákonem zakázáno)

 

Krk:

Velmi silný a krátký.Nepříliš vysoko nasazený,asi v úhlu 30-40°k hřbetní linii.

 

Tělo:

Kohoutek:             velmi široký, svalnatý, znatelně odsazen od hřbetní partie.

Hřbet:                    velmi široký, rovný, svalnatý.

Bedra:                    krátká, široká, poněkud klenutá.

Zadek:                   Široký, svalnatý, téměř vodorovný.

Hruď:                    Široká,hluboká, poněkud klenutá.Spodní linie leží ve výšce lokte, nebo poněkud níže.

Břicho:                   mírně vytažené.

 

Ocas:

Vysoko nasazený; je- li svěšeně nesený, dosahuje hlezenního kloubu; může být srpovitý, kroužkovitý, případně háčkovitý. Kupírovaný ocas je přípustný.

 

Končetiny:

Přední končetiny: při pohledu zpředu přímé a rovnoběžné.Úhel ramena a paže je asi 100°.

Předloktí:                              přímé,mohutné,středně dlouhé.

Záprstí:                                 Krátké,mohutné,kolmo stojící,pouze mírně ustupující.

Délka předních běhů až k lokti činí něco více než polovina kohoutkové výšky.

Index výšky činí 50-54.

 

Zadní končetiny:

Při pohledu zezadu přímé, rovnoběžné.

Kolenní kloub:      při pohledu ze strany poněkud vystrčený.

Bérce:                                    krátké.

Hlezenní kloub:    silný,široký a poněkud vystrčený.

Nadprstí:                              mohutné,kolmo stojící.

Při stání nejsou zadní končetiny vzadu zapřené.Kolmice má vycházet z hrbolu sedací kosti

Přes střed hlezenního kloubu a procházet nadprstím.

 

Tlapy (přední i zadní):

Velké,oválného tvaru,klenuté,prsty dobře přiléhají k sobě.

 

Mechanika pohybu:

Volný, obvykle rovnoměrný, klidný chod. Typický způsob pohybu je krátký klus, při zrychleni přechází v poněkud neohrabaný cval.Končetiny se musí při pohybu pohybovat přímo a rovnoběžně, přičemž přední více směřují ke střední linii.Klouby předních i zadních končetin se lehce protahují.Hřbet a kříž poddajně pérují.Kohoutek a zadek mají při klusu setrvávat ve stejné úrovni.

 

Srst:

Jakost srsti:          Srst je rovná,hrubá se silně vyvinutou světlejší podsadou.Na hlavě a přední straně končetin je srst kratší a pevně přilehlá.

Rozlišujeme tři druhy srsti:

a)            dlouhosrstý s prodlouženou krycí srstí:Dlouhá srst tvoří na krku druh hřívy,na hýždích dobře vyvinuté kalhoty a zadní strany běhů jsou silně porostlé.Dlouhá srst pokrývá ocas ze všech stran,což mu dodává tlustý a huňatý vzhled.

b)            krátkosrstí-s hustou,poměrně krátkou srstí,bez hřívy,porostlých běhů,kalhot a praporovitého ocasu

c)             přechodný typ-prodloužená srst,ale bez hřívy,porostlých běhů,kalhot a huňatého ocasu

 

Barva:

Různě šedá,,rozmanité,světlé až rezavé odstíny, také rezavá, slámově žlutá, bílá,zemité barvy, žíhaná, ale také strakatá a tečkovaná.

 

Velikost:

Kohoutková výška:             psi ne méně než 65cm,feny ne méně než 62cm.

 

Vady:

Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za chybu,jejíž ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky:

 • lenost,důvěřivost k cizím lidem
 • poněkud lehčí,nebo příliš houbovitá stavba těla
 • lehké odchylky od uvedených indexů
 • nepatrné odchylky od rodového typu,feny typu samčího
 • hlava nedostatečně široká a masivní
 • lebka příliš silně klenutá,příliš příkrý nebo příliš plochý stop
 • čenich krátký,nebo podlouhlý
 • pysky ne ostře řezané,převislé
 • věku neodpovídající opotřebování zubů.Odlámané zuby,nenarušující správný skus.Chybění ne více než dvou prvních premolárů,nebo jednoho prvního a jednoho druhého premoláru.Lehce nažloutlá zubní sklovina.
 • světlé oči,lehce svěšená spodní víčka.Oční zákal.
 • níže nasazené ucho,nekupírované uši.
 • delší,příliš slabý krk.
 • slaběji vyvinutý,nikoli nad hřbetem nasazený kohoutek.
 • měkký,klenutý,nebo úzký hřbet
 • prodloužený,přímý,nebo přespříliš klenutý kříž
 • nedostatečně svalnatý,nebo svažující se zadek
 • poněkud zploštělý hrudní koš;jeho spodní linie nedosahuje lokte
 • příliš silně vtažené,nebo svěšené břicho
 • přední končetina:nepatrné odchylky ve vztahu k ramennímu  úhlu,poněkud zkrácené,nebo prodloužené přední paže,lehce vybočené lokty, ,lehce se v pohybu  ven vytáčející tlapy,příliš skloněné zápěstí.
 • zadní končetina:z pohledu zezadu ne zcela rovnoběžné zadní běhy,tj.lehká X respektive O-nohatost.Příliš široký,nebo úzký postoj.Příliš přímé,nebo příliš dlouhé zadní běhy.
 • měkké,nebo příliš protáhlé tlapy,vlčí drápy
 • odchýlení od normálních forem pohybu(došlapávání dovnitř,nebo ven).Nedostatečné protažení kloubů.Neohebný pohyb zad a kříže.Při klusu povznesený zadek.Lehké házení hřbetu(s házením zadní části).

a)Těžké vady

 • bázlivost(zbabělost),silný flegmatismus,chybějící ostrost
 • příliš lehká,případně příliš ochablá stavba těla
 • silné odchylky od udaných indexů
 • silné odchylky od rodového typ,psi typu fen
 • lehká,úzká hlava se špičatým čenichem,neodpovídající ostatní stavbě těla
 • ohrnutý nos
 • malé,prořídlé,nedostatečně vyvinuté zuby.Nasazení řezáků není v jedné linii.Zuby se silně poškozenou sklovinou
 • odlišná barva očí,svěšená spodní víčka,která částečně obnažují rohovku
 • prohnutý,nebo vyklenutý hřbet
 • dlouhý,prověšený,nebo silně vyklenutý kříž
 • úzký,krátký,nebo silně se svažující zadek
 • plochý úzký,nedostatečně vyvinutý hrudní koš
 • přední končetiny:přímé,nebo ostré zaúhlení ramen,zkřivené,nebo příliš slabé předloktí ,silně ven vybočující lokty,krajně slabá zápěstí,při pohybu silně ven házející tlapky,křivonohost jednoho,nebo obou předních běhů
 • zadní končetiny silně výrazná odchylka od rovnoběžnosti.Nedostatečně zaúhlené běhy,šavlonohost.Příliš dlouhé zadní běhy.
 • roztažené prsty,nebo ploché tlapy
 • zadržovaný,těžkopádný pohyb.Při klusu v porovnání s kohoutkem-vysoko nesený zadek.Příkře nahoru a dolů se pohybující zadek při klusu.Mimochod.
 • měkká,zvlněná srst bez podsady
 • načernalé,černě skvrnité a hnědé barevné odstíny v různých kombinacích
 • kohoutková výška psa pod 65cm,feny pod 62cm

 

Vylučující vady

 • každá odchylka od jedině přípustného nůžkového skusu
 • černá,nebo hnědá barva
 • chybění jednoho špičáku,nebo jednoho řezáku,chybění jednoho třetího,případně čtvrtého premoláru,nebo jednoho moláru

 

poznámka- psi musejí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata,která jsou zcela v šourku.